/ Techninė informacija

/ KAIP VEIKIA SPINDULIO SKLEIDIMO MAZGAS?

Lygiagrečių spindulių pluoštas iš šviesos šaltinio patenka į besisukančią veidrodžių sistemą, kuri nukreipia pluoštą į išorinį cilindro paviršių. Prieš palikdamas besisukančią veidrodžių sistemą, pluoštas, panaudojant cilindrinį lęšį, yra išskleidžiamas į vertikalią 70 cm ilgio liniją. Ši linija juda išoriniu instaliacijos paviršiumi, žymėdama spektrinėje diagramoje tuo metu skambantį himno fragmentą.

Spindulys apibėga instaliaciją per 98 sekundes. Šis laikas - tai 96 sekundžių himno skambėjimo ir 2 sekundžių tylos suma. Kad spindulys suktųsi tolygiai ir reikiamu greičiu, instaliacijoje naudojamas žingsninis variklis.

/ KAIP GAUNAMA SPEKTRINĖ DIAGRAMA?

Garso bangos - tai oro slėgio svyravimai, kuriuos mikrofonu pakeitę į elektros srovės svyravimus galime analizuoti analoginiais ar skaitmeniniais elektroniniais prietaisais. Analizuojamas signalas dalijamas į trumpas laiko atkarpas (apytikriai 1/200 sekundės) ir tiriama, kiek kiekviena atkarpa turi spektrinių maksimumų (grynųjų tonų) ir koks jų stiprumas bei aukštis.
Gauti kiekvienos atkarpos duomenys atvaizduojami atitinkamame iš taškų sudėtame spektrogramos vertikaliame fragmente - stulpelyje. Himno spektrograma - tai vienas paskui kitą einančių tokių vertikalių fragmentų - stulpelių - visuma.

/ 1  Aukštuose dažniuose matomas „baltasis“ triukšmas - choro dainuojamos raidės „S“ spektrinė diagrama.

/ 2  Aukštuose dažniuose greitai gęstantis orkestro lėkščių garsas, mėlynos dėmės per vidurį - pučiamieji, violetinės - timpanai.