/ Julius ŽĖKAS

idėjos autorius ir projekto vadovas
„Mūsų akyse vyksta performatyvus perversmas“

Baigė skulptūrą, fiziką, lietuvių filologiją, literatūrologiją, kultūros vadybos ir politikos studijas.
Dėsto medijų filosofijas ir praktikas, dirba leidykloje, veda radijo laidas,
kuria, organizuoja ir kuruoja įvairius kultūros bei meno projektus

2005 m. įkūrė literatūros kultūros platformą Rašytojai.lt;
2006 m. inicijavo menų sintezės judėjimą „Sintezija“;
2007 m. atstovavo Lietuvai Lvovo knygų forume (Ukrainoje);
2008 m. dalyvavo Lietuvos menininkų taikos misijoje Gruzijoje;
2009 m. Literatų gatvės atidarymo bendraorganizatorius;
2010 m. instaliacijos „Tautiška giesmė“ idėjos autorius ir projekto vadovas.

Senovės graikų kalba „bejėgiškumas“ – amechania. Šios sąvokos antonimas – mechania: mašinos, mechanika, technologija, kurią žmogus išranda, kad nebūtų bejėgis. Taigi vienas iš būdų atsakyti į nūdienos iššūkius – tai technologija ir technologinis menas.
Didysis sociologas Maxas Weberis sakė, kad dėl dabartinio mokslo išsivystymo lygio mes atsidūrėme atkerėtame pasaulyje. Iš to fenomenologai ir egzistencialistai daro išvadą, esą turime atsisakyti mokslo ir grįžti prie religijos, šamanizmo ir panašių dalykų, kad vėl užkerėtume pasaulį. Mano manymu, tokia išvada yra klaidinga. Mes ir dabar gyvename magiškame, užkerėtame pasaulyje ir už tai turime būti dėkingi naujosioms technologijoms bei naujosioms medijoms.
Manau, reikia suvokti, kad virtualusis mūsų pasaulis vėl tapo užkerėtas.
Dabar menininkas atsidūrė platesniame vizualinės kultūros lauke – žiniasklaidos, medicinos, tiksliųjų mokslų kuriamų vizualinių įvaizdžių sraute. Taigi, kaip pasakytų meno istorikas W. J. T. Mitchell, mūsų akyse vyksta performatyvus perversmas.

--

Julius Žėkas
+37062284489
julius.zekas@gmail.com
http://www.facebook.com/julius.zekas