/ Apie projektą

Nacionalinių vertybių aktualizavimas yra pagrindinis mūsų tapatybės laidas, o sintezės kalba – šiandienos balsas. Mokslo (fizikos, akustikos, fonologijos...), meno (tekstilės, muzikos, poezijos...) bei technologijų (spektrografinės analizės, žakardinio audimo, optikos technologijų, iliuminacijos, instaliacijos...) tarpdisciplininės sintezės raiška pristatomas vienas pamatinių tautos simbolių – himnas.

Instaliacija „Tautiška giesmė“ susideda iš daugiau nei prieš 100 metų Vinco Kudirkos paskelbto himno žakardiniu audimu išreikštos garso spektrograminės analizės juostos, kuri lazerių iliuminacijos ir dinaminės instaliacijos pagalba „pjauna“ vaizdą esamuoju momentu, t.y. žiūrovas turi galimybę girdėti ir stebėti kokybinius garso pokyčius čia ir dabar.

/ HIMNAS Vincas Kudirka „Tautiška giesmė“. Atlieka Kauno valstybinis choras ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras.

/ TRUKMĖ 96 s – himnas, 2 s – tyla.  

/ AUDINYS 70 x 314 cm. Audimas kompiuterizuotomis žakardinėmis staklėmis. Metmenys – garso aukštis, ataudai – laiko akimirka. Raudona spalva – mažiausio intensyvumo garsai, mėlyna spalva – didžiausio.

/ LAZERIO SPINDULYS Aktyvus elementas – GaAs lazerinis diodas. Pastovios veikos (CW), Spalva – raudona (630 nm), galingumas – 1mW.

/ VEIKIMO PRINCIPAS Lazerio spindulį matome išskleistą į 70 cm ilgio liniją, kuri juda išoriniu instaliacijos paviršiumi, žymėdama spektrinėje diagramoje tuo metu skambantį himno fragmentą.

/ VINCAS KUDIRKA „TAUTIŠKA GIESMĖ“

Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!

/ MEDIA

FB foto: Profilis >> Vincas Kudirka >> Tekstilė >> Lazerio technologijos >> Stovas >> Instaliacija >>
MFA of Lithuania. „Lietuviškoji tapatybė" Briuselyje. / YouTube. 2011-02-04 >>
Antanas Šimkus. „Vardan tos!“: pokalbis su menininku Juliumi Žėku. / Bernardinai.lt 2011-03-10 >>
Giedrius Krušnauskas. Projekto Hymnos.lt instaliacija „Tautiška giesmė“. / Video.Balsas.lt 2011-03-11 >>
Gailutė Jankauskienė. Pokalbio dalyviai: Julius Žėkas, Algis Sakalauskas, Lijana Natalevičienė. / LR Kultūros savaitė. 2011-03-12 >>
Andrius Jakučiūnas. Niekdarystė ir fašizmas. / Nemunas. 2011-03-17 >>
Lijana Šatavičiūtė. Valstybės himnas kitaip. / 7 meno dienos. 2011-03-25 >>
Remigijus Venckus. Meninio tyrimo objektas – „Tautiška giesmė“. / Šiaurės Atėnai. 2011-07-01 >>
Jolanta Jurkūnienė. Pokalbio dalyviai: Julius Žėkas, Algis Sakalauskas, Vidas Poškus. / LR Žinių amžius. 2011-08-10 >>
Vaida Repovienė. „Tautiška giesmė“ įgavo kūną. / Sekunde.lt. 2012-02-24 >>