/ Friends

VO „Vydūno draugija“
Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija
Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija
Lietuvos mokslininkų sąjunga
Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondas
Tarptautinių kultūros programų centras
Lietuvos diplomatinė tarnyba
Lietuvos dailininkų sąjunga
UAB „Audėjas“
UAB „Optronika“
UAB „Reklamos klasės grupė“
UAB „Petro ofsetas“
UAB „Flexpro“
UAB „Amplus LT“